تعرفه های ثبت نام 

ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در کنگره ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور حذف گردیده و در مجموعه مقالات چاپ نخواهد گردید.

هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود پرداخت نموده و مراحل ثبت نام نهایی را تکمیل نمایند.

هزينه هاي ثبت نام :

مقاله دهندگان حضوری

مقاله دهندگان غیرحضوری

دانشجو  4400000 ریال

دانشجو  3000000 ریال

غير دانشجو 4900000 ریال

غير دانشجو 3500000 ریال

 

- شامل: داوری مقاله ، صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنگره ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه بین المللی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه بین المللی ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، دریافت گواهینامه بین المللی 24 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، بسته آموزشی ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات، نهار، هدایای کنگره.

شرکت کنندگان بدون مقاله :

شركت كنندگان بدون مقاله ( دانشجو ) 4400000 ریال

شركت كنندگان بدون مقاله ( غير دانشجو) 4900000 ریال

- شامل: صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنگره ، شرکت در جلسات، دریافت گواهینامه بین المللی حضور در کنگره ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه بین المللی 24 ساعته آموزشی ، بسته آموزشی ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات ، نهار ، هدایای کنگره.

 

هزینه های ثبت نام همراه:

همراه  حضوری

همراه غیرحضوری

دانشجو: 4400000 ریال

دانشجو: 2500000 ریال

غير دانشجو: 4900000 ریال

غير دانشجو: 3000000 ریال

 

- شامل: داوری مقاله ، صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنگره ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه بین المللی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه بین المللی ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، دریافت گواهینامه بین المللی 24 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، بسته آموزشی ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات، نهار، هدایای کنگره.

 

تذکر مهم ثبت نام کنندگان همراه :

فرد ثبت نام کننده در قالب همراه باید ابتدا در سایت عضو شده و اکانت شخصی ایجاد نموده، سپس وارد اکانت خود شده و در منو ثبت نام نهایی گزینه ثبت نام همراه را انتخاب نموده و ثبت نام را تکمیل نماید. به عبارت دیگر ثبت نام فرد همراه از طریق اکانت نویسنده مسئول امکان پذیر نمی باشد.همچنین فرد همراه هنگام ثبت نام در منو ثبت نام نهایی در پنل خود باید کد همراه را وارد نماید که این کد در پنل نویسنده مسئول پس از ثبت نام نهایی او در منو وضعیت مقالات ظاهر گردیده و فرد همراه باید این کد را از نویسنده مسئول دریافت نماید.

*  مقاله دهنده یا نویسنده مقاله شخصی است که مقاله به نام او در سایت کنگره ارسال و ثبت نام شده است( فردی که از نویسندگان مقاله بوده و مقاله را از پنل خود ارسال نموده است) و در روز کنگره مقاله پذیرفته شده را (شفاهی – پوستر) ارائه می نماید و گواهی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام تمام نویسندگان و گواهی حضور و ارائه مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام وی و گواهینامه بین المللی 24 ساعته آموزشی با ذکر نام وی به او اعطا می گردد.

** همراه فرد و یا افرادی تلقی میگردند که نام ایشان در مقاله ذکر شده باشد (نام او در بین نویسندگان مقاله باشد) و در روز کنگره بهمراه فرد ارسال کننده و ثبت نام کننده مقاله حضور یابد و گواهی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام تمام نویسندگان و گواهی حضور و ارائه مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام وی و گواهینامه بین المللی 24 ساعته آموزشی با ذکر نام وی به او اعطا می گردد.

 

دستور العمل هزينه هر مقاله بيشتر:

هر نفر می تواند چند مقاله را از طریق سامانه کاربران سایت کنگره ثبت و ارسال نماید، که در صورت تایید چند مقاله توسط داوران هزینه ثبت نام مقاله اول بصورت کامل می باشد. هزینه ثبت نام هر یک از مقالات بعدی برای شرکت کنندگان اصلی ، همراه ، حضوری و غیر حضوری به ترتیب زیر می باشد:

دانشجو هر مقاله:  2400000 ریال

غير دانشجو هر مقاله: 2700000 ریال

 

هزینه صدور گواهینامه اضافه پذیرش، چاپ و ارائه مقاله به زبان فارسی:

با ثبت نام هر فرد در کنگره به عنوان مقاله دهنده یا همراه، گواهینامه فارسی پذیرش،چاپ و ارائه مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان در یک نسخه صادر می گردد. لذا در راستای احترام به درخواست های مکرر پژوهشگران گرامی نسبت به صدور اضافه این گواهینامه به اطلاع می رسانیم امکان صدور اضافه این گواهینامه میسر گردیده و هر یک از شرکت کنندگان گرامی در صورت تقاضا جهت صدور این گواهینامه به تعداد بیشتر بابت هر گواهی اضافه مبلغ 500000 ریال باید علاوه بر هزینه اصلی پرداخت نموده و از طریق کنترل پنل شخصی، منو ثبت نام نهایی بابت آن نیز ثبت نام را تکمیل نمایند.

این گواهینامه به تعداد نامحدود قابل انتخاب و ثبت نام می باشد. شایان ذکر است شرکت کننده ابتدا باید ثبت نام اصلی خود را تکمیل نموده سپس ثبت نام سایر خدمات( گواهینامه اضافه پذیرش مقاله) را تکمیل نماید.

 

هزینه صدور گواهینامه های بین المللی کنگره به زبان انگلیسی:

تمامی گواهینامه های کنگره به زبان فارسی صادر خواهند گردید لذا کلیه ارائه دهندگان مقالات در صورت تقاضا جهت صدور گواهینامه پذیرش ، چاپ و ارائه مقاله به زبان انگلیسی بابت گواهی هر مقاله مبلغ 500000 ریال و شرکت کنندگان بدون مقاله نیز در صورت تقاضا جهت صدور گواهینامه شرکت و 24 ساعته آموزشی به زبان انگلیسی نیز مبلغ 500000 ریال باید علاوه بر هزینه اصلی پرداخت نموده و از طریق کنترل پنل شخصی ، منو ثبت نام نهایی بابت آن نیز ثبت نام را تکمیل نمایند.

گواهینامه پذیرش، چاپ و ارائه مقاله به زبان انگلیسی نیز به تعداد نامحدود قابل انتخاب و ثبت نام می باشد. شایان ذکر است شرکت کننده ابتدا باید ثبت نام اصلی خود را تکمیل نموده سپس ثبت نام سایر خدمات (گواهینامه های بین المللی کنگره به زبان انگلیسی) را تکمیل نماید.

 

تذکر بسیار مهم: با ثبت نام نهایی فرد ارسال کننده مقاله تمامی گواهینامه های کنگره به زبان فارسی صادر خواهد گردید. لذا ثبت نام گواهینامه اضافه یا گواهینامه انگلیسی جزء خدمات اضافه کنگره و اختیاری بوده و در صورت نیاز شرکت کننده می باشد.

 

لوح یادبود اختصاصی کنگره با درج نام فرد شرکت کننده:

این لوح یادبود نفیس، کاملا فلزی و دارای قاب نفیس مخملی در اندازه A5 بوده و با درج اختصاصی نام فرد شرکت کننده و حاوی سایر اطلاعات برگزاری کنگره و  به زبان انگلیسی می باشد. همچنین هزینه ثبت نام آن نیز 3500000 ریال می باشد.

تذکر:

- کلیه پرداخت ها اینترنتی و از طریق پنل شخصی منو ثبت نام نهایی به صورت آنلاین می باشد.

- ارائه کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد.

 

شرکت در کنگره به صورت غیر حضوری:

برای بهره‌گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور دبیرخانه کنگره در نظر دارد از علاقه‌مندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنگره را ندارند به صورت غیر حضوری نیز جهت شرکت در کنگره ثبت نام نماید. شرکت کنندگان غیر حضوری از سرتاسر جهان می توانند با سامانه Webinar کنگره در کنگره شرکت و به صورت آنلاین از طریق سامانه وبینار و تالار ارائه مقالات در سایت کنگره از آنچه در کنگره میگذرد باخبر شوند و به کلیه ارائه های مقالات دسترسی پیدا نمایند. لذا پژوهشگرانی که به صورت غیرحضوری در کنگره ثبت نام نمایند در صورت عدم حضور در کنگره و تکمیل مراحل ثبت نام ، برای ارائه دهندگان مقالات و نفرات همراه گواهینامه بین المللی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، گواهینامه بین المللی ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، گواهینامه بین المللی 24 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل و هدایای کنفرانس و برای شرکت کنندگان بدون مقاله کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، گواهینامه بین المللی حضور در کنگره ، گواهینامه بین المللی 24 ساعته آموزشی و هدایای کنگره حداکثر یک هفته الی 10روز بعد از برگزاری کنگره به آدرس فرد از طریق پست پیشتاز ارسال خواهد گردید. (هیچ تفاوتی در گواهینامه‌های صادره برای شرکت‌کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.) شایان ذکر است هزینه های مربوط به بسته بندی ، پست پیشتاز ، حمل و نقل و... در حالت غیر حضوری بر عهده دبیرخانه کنگره بوده همچنین هزینه های ثبت نام حالت غیر حضوری در بالا ذکر گردیده است.

کلیه گواهینامه های کنگره دارای  هولگرام امنیتی و مهر برجسته و کد شناسایی اختصاصی بوده که در هر زمان از طریق کد فوق الذکر از طریق سامانه احراز اصالت گواهینامه در سایت کنگره قابل استعلام و پیگیری می باشد. شایان ذکر است این استعلام آنلاین و آنی در دوره های قبلی کنگره نیز اجرا گردیده و در حال حاضر کلیه گواهینامه های صادره در دوره های قبلی کنگره از طریق سایت آن کنگره ها قابل استعلام آنلاین و آنی می باشند.


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره اول تا سوم کنگره