گروه های هدف و مخاطبان کنگره 

 

-اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های تخصصی کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری


-كليه نهادها و ارگان هاي سياستگذار در امر کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری وتوسعه پایدار


-وزارتخانه ها، سازمان ها، كميته ها و ستادهاي فعال در این حوزه


-دانشگاه ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي


-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت های آب منطقه ای


-سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان هاي تابعه


-كليه شركت ها در پروژه هاي مرتبط با بخش های کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری


-كليه سازمان ها، ادارات، نهادها و ارگان هاي سياستگذار در صنعت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری


-معاونت هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي استانداري هاي سراسر كشور


-سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان¬ هاي تابعه


-انجمن هاي صنفي و تشكل هاي مردم نهاد در حوزه های کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، گردشگری وتوسعه پایدار


-شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره اول تا سوم کنگره