سخن رئیس کنگره دکتر کتایون ورشوساز 

 

تخریب محیط‌های طبیعی و افزایش درصد آلودگی های مختلف ناشی از اجرای طرح های زیر بنائی و صنعتی بخصوص در نواحی شهری و روستائی و به مخاطره انداختن منابع طبیعی و انسانی از مسائلی است که در کاربرد علوم مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری در هر طرحی مورد توجه می‌باشد. مهم ترین وظیفه متخصصین این رشته ها نظارت بر اجرای پروژه ها و  اثرات آن بر محیط زیست است. ازجمله این پروژه ها می توان به شناخت و کنترل آلودگی آب، خاک و هوا، طراحی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی،کنترل آلودگی های حاصل از مواد زائد جامد و برنامه ریزی و مدیریت طرح های زیست محیطی اشاره کرد. از سوی دیگر لازمه تحقق توسعه پایدار را مدیریت یکپارچه در تمامی رشته های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری در کشور می توان عنوان کرد که درآن قوانین و مقررات باید به جای تمرکز بر کمیات فیزیکی استفاده از مصالح ،به کیفیات ناشی از استفاده آن در تطابق با شرایط زیست محیطی تمرکز کند. مدیریت شهری انسان محور،بايد نیازهای مربوط به محیط‌زیست مناسب، همچون آب، هوا، صدا، چشم‌انداز بصری، همنشینی با جانوران و گیاهان و ... را در فهرست برنامه های درست و کارشناسی خود قراردهد و به آن‌ها توجه کند و سپس با ساماندهی انجمن‌ها و در واقع ظرفیت مردم، امید آن می‌رود که این موضوعات را به مهم‌ترین مساله همگان تبديل شود و در نهایت بر آیند این علوم وفنون به داشتن کلیه شاخص های توسعه پایدار بیانجامد. این  اهداف  در ارتباط با تعریف یک استراتژی برای زندگی پایدار شکل میگیرد. علاوه بر این تلفیق حفاظت و توسعه در صورتی ممکن است که فعالیت ها و بهره برداری ها در حد ظرفیت تحمل زمین باشد و توسعه باید زندگی لذت بخش، سالم و مرفه را در هر جایی از جهان برای بشر فراهم کند.

در راستای تحكيم و عملياتي نمودن اين عزم فراگير و بهره برداري مناسب از بركات آن و همچنين به منظور پیشگیری از عوارض و مشكلات احتمالي پيش رو، برگزاری ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران می تواند به عنوان یک ابزار كمكي ارزشمند، نقش مفید و مؤثری در اطلاع رسانی، تولید و تبادل دانش و ایجاد همگرایی در آرا و نظریات ذی نفعان کلیدی فرایند توسعه پايدار ایفا نموده و با ارائه آخرین فناوری های نوین در بخشهای كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي و گردشگري زمينه و بستر مناسبي براي تحقق عيني شعار محوري و راهبردي "توسعه پایدار راهي به سوي توسعه آينده " فراهم نمايد.

                                                                                                                                                       من ا... توفیق  
                                                                                                                                                دکتر کتایون ورشوساز
                                                                                                                                                       ریاست  کنگره


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره اول تا سوم کنگره